Cursussen en Workshops

Hierna vindt u een overzicht van de lessen en workshops die de door het BQV erkende lesgeefsters plannen. Deze lijst is niet limitatief. Voor meer informatie over lessen die worden gegeven, kan u de lesgeefsters eveneens contacteren via de tab "lesgeefsters BQV" onder Contacten.
In de onderstaande lijst staan de datum (indien een workshop op één dag) of de begindatum van een serie workshops of lessen). Voor meer informatie kan u steeds de betreffende lesgeefster contacteren.

Pagina's