Hoe lid worden?

Voor België, bedraagt het jaarlijks lidgeld 25 €, te storten op het rekeningnummer IBAN : BE35 4121 0578 4137, BIC: KREDBEBB van de Belgische Quilters Vereniging met de vermelding van "Lidgeld" en uw volledige naam en adres, en uw lidnummer indien reeds lid.

Voor het buitenland, bedraagt het lidgeld 36 € , te storten op het rekeningnummer IBAN : BE35 4121 0578 4137, BIC: KREDBEBB van de Belgische Quilters Vereniging met de vermelding van "Lidgeld" en uw volledige naam en adres, en uw lidnummer indien reeds lid.

Verschijningdata van QuiltInfo : begin maart, juni, september en december.

Het lidgeldmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december; indien u lid wordt in de loop van het jaar, worden de reeds verschenen nummers van QuiltInfo nagestuurd.

We hopen dat u lid wordt van onze vereniging, zodat we onze passie met u kunnen delen.